Profab Services logo
polish  english  hungaian   

Ochrona prywatności.


Firma Profab Services, Andrzej Gadomski przestrzega zasady prywatności gości odwiedzających portal internetowy. Gromadzimy wyłącznie takie personalne dane identyfikacyjne, które Państwo przekazują nam dobrowolnie, a które są nam niezbedne do jednoznacznej weryfikacji oraz kontaktu z Państwem. Firma Profab Services będzie wykorzystywała te dane wyłącznie w celach określonych w portalu, w którym zostały one przekazane. Dopuszczamy możliwość, korzystając z informacji uzyskanych od Państwa, kontaktować się z Państwem w celu lepszego zrozumienia potrzeb i udoskonalenia pod tym kątem naszych produktów i usług. Firma Profab Services nie będzie sprzedawać lub udostępniać za wynagrodzeniem stronie trzeciej otrzymanych od Państwa personalnych danych identyfikacyjnych, o ile w czasie przekazywania przez Państwa tych informacji nie zostanie zaznaczone inaczej.

Google Analytics.


“Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.”

Stosowanie cookies.


W naszym portalu internetowym stosujemy "cookies" w celu łatwiejszej personalizacji Państwa pracy z naszym systemie online. Cookie jest to plik tekstowy umieszczony na Państwa twardym dysku przez serwer portalu internetowego. Cookies zapewniają dodatkowe elementy funkcjonalne portalu oraz pomagają nam w dokładniejszej analizie wykorzystania portalu. W żadnym przypadku zastosowania cookies nie służą one gromadzeniu personalnych danych identyfikacyjnych. Mają Państwo możliwość ustawienia swojej wyszukiwarki internetowej tak, aby akceptowała ona lub odrzucała cookies. Przy wyborze opcji odrzucania cookies, mogą Państwo nie być w stanie wykorzystywać w pełni możliwości oferowanych przez nasz serwis.

Linki do serwisów obcych.


Dla wygody naszych gości, strona internetowa www.profabservices.pl będzie zawierać liczne łącza ("linki") do portali zawierających pożyteczne informacje. Zasady prywatności opisane powyżej nie zawsze będą miały zastosowanie do tych portali.

Znaki towarowe.


Znaki towarowe użyte w niniejszym serwisie stanowią własność intelektualną danych firm. Użycie jakiegokolwiek znaku towarowego zawartego w niniejszym serwisie bez uprzednio uzyskanego zezwolenia jest zabronione.

Profab Services, Andrzej Gadomski zastrzega sobie prawo do aktualizacji i modyfikacji, w miarę potrzeby, niniejszego oświadczenia o przestrzeganiu zasady prywatności.
Wszelkie zmiany będą natychmiast zamieszczane w niniejszym portalu.

profabservices.pl  © Copyright 2009-2018 by PROFAB Services, Andrzej GadomskiSafety Warnings           Privacy