Profab Services logo
polish   english  hungaian   


Szczególną uwagę przykładamy do jakości oferowanych wyrobów.kontrola jakości

Szczególną uwagę przykładamy do jakości oferowanych wyrobów.

Wysoką jakość produkcji osiągamy poprzez staranny dobór stosowanych materiałów (naszymi dostawcami stali są renomowani producenci krajowi i zagraniczni), kontrolę wyrobu na każdym etapie jego wytwarzania (kontrola międzyoperacyjna) oraz kompleksową kontrolę ostateczną.

Każdy wyrób spełniający nasze wysokie standardy jakości jest trwale oznakowany indywidualnym numerem identyfikacyjnym, a raporty kontroli jakości przechowywane są w firmie przez okres kilku lat.

Dbamy o ciągłą modernizację naszego parku maszynowego. Wszystkie operacje wykończeniowe wykonywane są na nowych maszynach sterowanych numerycznie, w ten sposób zapewniając wysoką powtarzalność wymiarową wykonywanej produkcji.

Naszym standardem jest wykonywanie wymiarów roboczych z dokładnością +/- 0,02mm. Uważamy, iż taka dokładność wykonania narzędzia jest w pełni satysfakcjonująca do większości zadań wykonywanych na prasach krawędziowych. Ponadto stanowi korzystny kompromis pomiędzy jakością i ceną narzędzia.
Niezależnie od tego, w przypadku takiej potrzeby, jesteśmy przygotowani na wykonywanie narzędzi w tolerancji +/-0,01 a nawet +/-0,005mm.

Liczymy na to, że praca z naszymi narzędziami i oprzyrządowaniem przyniesie Państwu wymierne korzyści oraz dostarczy wiele satysfakcji.

profabservices.pl

  © Copyright 2009-2018 by PROFAB Services, Andrzej GadomskiZasady Bezpieczeństwa           Warunki Prawne