Profab Services logo
polish  english   hungaian   


POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO.
Informacja dotycząca danych osobowych przetwarzanych przez firmę Profab Services, Andrzej Gadomski


Administrator danych.


Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe jest firma PROFAB Services, Andrzej Gadomski, ul. Klaudyny 28 /37, Warszawa, REGON 010788463, NIP 1180071679 .

Cel wykorzystywania Państwa danych:


Państwa dane osobowe będą przetwarzane w firmie PROFAB Services, Andrzej Gadomski na podstawie art. 6 ust 1 lit. a), b), c) oraz f) RODO *) w celu:

 1. obsługi Państwa zapytań ofertowych oraz innych zapytań złożonych drogą mailową lub przez formularz kontaktowy
 2. zrealizowania Państwa zamówień oraz wykonania skutecznej dostawy usług i towarów na miejsce wskazane przez zamawiającego
 3. wypełnienia obowiązku prawnego -finansowego ciążącego na firmie PROFAB Services, Andrzej Gadomski

Zakres i czas wykorzystywania Państwa danych:


Państwa dane osobowe przetwarzane w w/w celach będą przechowywane przez firmę Profab Services, Andrzej Gadomski przez okres obowiązywania zawartej umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

 1. zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących firmie PROFAB Services, Andrzej Gadomski wobec Państwa
 2. wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności przepisów podatkowych i rachunkowych
 3. zapobiegania nadużyciom i oszustwom
 4. dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania

Państwa uprawnienia:


Prawa osoby, której dane osobowe dotyczą:

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do danych osobowych dotyczących Państwa firmy, ich sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do zapomnienia) ,ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Ponadto, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie.  Powyższe nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej przez Państwo zgody przed jej cofnięciem.
 3. Dodatkowo, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego –Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.


  Ze względu na rozmiar firmy- mikroprzedsiębiorstwo - nie mamy Inspektora Danych Osobowych. W każdym pytaniem, prośbą o usunięcie, zmianę danych można się zwrócić na adres mailowy info@profabservices.pl lubprofabservices@prokonto.pl lub numer tel. 602-244-938


  profabservices.pl


  © Copyright 2009-2018 by PROFAB Services, Andrzej Gadomski Zasady Bezpieczeństwa           Warunki Prawne