Profab Services logo
polish   english   hungaian   


!!! ZASADY BEZPIECZEŃSTWA !!!


Wszystkie narzędzia do pras krawędziowych, zaprezentowane na stronach serwisu "www.profabservices.pl", winny być używane w ścisłej zgodności z Europejskimi Standardami Bezpieczeństwa. Narzędzia do pras krawędziowych nigdy nie powinny być używane na maszynie bez uprzedniego przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa przewidzianych do właściwego zabezpieczenia wszystkich części ciała operatora maszyny, jak również osób towarzyszących, przed dostaniem się, lub pozostawaniem w przestrzeni roboczej matrycy. Do całkowitej odpowiedzialności użytkownika maszyny należy upewnienie się, że wszystkie miary i środki bezpieczeństwa zostały podjęte celem pełnego zabezpieczenia stanowiska pracy, i że są one w pełni efektywne.

Maksymalne dopuszczalne siły gięcia wskazane w Tabeli Sił zmieniają się i muszą być stosowane w zależności od typu używanych narzędzi. Zawsze stosuj naciski w niższym dopuszczalnym zakresie stempla lub matrycy.

profabservices.pl


  © Copyright 2009-2018 by PROFAB Services, Andrzej GadomskiZasady Bezpieczeństwa           Warunki Prawne